Kongehusets fornyelse

collage af artm8: den nyer regent foran Rosenbogslottet.

Del

I anledning af folkeafstemningen om reform af tronfølgeloven bringer cph-art et forslag af mere gennemgribende fornyelse af monarkiet i Danmark og det Danske Kongehus.

Indsendt af Artm8 ved Peter Fonnesbech.

Som barn blev jeg i begyndelsen af 1960-erne hvert år slæbt med ind på Amalienborg på Kong Frederik IX fødselsdag. I mængden sammen med en masse andre børn og forældre stod vi så der og ventede på, at et antal ukendte personer ville vise sig på en balkon i det fjerne og vinke, mens mængden så ville råbe det obligatoriske trefoldige Hurra.

Oplevelsen har aldrig stået som nogen enestående begivenhed i mit barndom, snarere tværtimod, for jeg synes, slet ikke at bygningerne lignede et slot, ventetiden var lang, underholdningsværdien lig nul og kongefamilien på balkonen imponerede heller ikke.

For det kunne på ingen måde sammenlignes med alle de historier og eventyr, jeg fik læst op, hvor konger, dronninger, prinser og prinsesser gennemgik alskens kvaler og prøvelser for til allersidst med skæbnensheldige gunst at få oprejsning, og sidenhen kunne leve lykkeligt til deres dages ende.

Sammenlignet med de historier var fødseldags-ritualet på slotspladsen hvert år en dybt nedslående oplevelse.

Og lige siden har jeg tabt enhver interesse for kongehuset på trods af det faktum, at man som borger i dette land ikke kan færdes nogen steder uden ustandseligt at blive mindet om dets forsatte eksistens i kraft overskrifter og billeder i talrige magasiner, dagblade, radio og tv ikke mindst.

Engang i mellem læser jeg lige overskrifterne i forbifarten, men må gang på gang konstatere, at det er det samme ligegyldige petit stof så som "Gravhunden hos Dyrlægen", "Mary har fået en ny hat", "Joachim fuld igen", "Frederik har fået ny bil", ”Nyeste feriebilleder fra Frankring", ovs. Jeg vil faktisk påstå, at det er indholdløst spam i det offentlige rum med Kongefamiliens underforståede accept.

Man skulle tro, at der i medierne er en udtalt konsensus, om at det royale stof er af yderste vigtighed for nationens sammenhængskraft, og at alle derfor bør opdateres ustandseligt.

Opdateringen bærer præg af ligegyldigheder, som er mere eller mindre udvandet af mangel på virkelige nyheder. Jeg tror ikke, at det holder i længden, dertil er suppen for tynd og kongehuset i sin nuværende form for stillestående uden nogen innovative tiltag overhovedet.

Men siden Danmark er et af verdens ældste Kongeriger, synes jeg, at vi skal beholde det, men udelukkede for at markedsføre Danmark overfor udlandet og for at få det lidt sjovere indenlands.

I diskussioner med royale tilhængere er jeg hver gang blevet præsenteret for markedsførings argumentet, som en af de vigtigste grunde til at bibeholde kongehuset i dets nuværende form.

Det er temmelig svært at argumentere imod, særligt fordi det ikke er noget synligt sammenligningsgrundlag at forholde sig til i denne diskussion.

Dette argument og den tusindårsrige gamle tradition er de væsentligste begrundelser.

Men begge kan sagtens bibeholdes i den fornyelse jeg vil foreslå, hvori et velargumenteret sammenligningsgrundlag naturligvisvis vil fremgå.

Tronarvefølgen afskaffes ved lov, (naturligvis ikke med den nuværende regering), og valgkongedømmet fra før år 1660 genindføres i en fornyet udgave. Før år 1660 valgtes kongen nemlig af adelen, og endnu tidligere af de førende lensmænd og høvdinge.

Derved valgtes den bedst kvalificerede, og hvorfor skulle vi ikke kunne gøre det igen nu, selv om at kvalifikationerne og jobbeskrivelsen vil tage sig helt anderledes ud idag.

Idet moderne erhvervsliv (og vi må følge med tiden) er det et ganske velkendt fænomen, at en stor virksomhed ved et generationsskifte langtfra altid føres videre af stifterens familie, men tværtimod føres videre af den person, som har de bedste kvalifikationer til at gøre det.

Hvorfor dette ikke også skulle lade sig gøre med kongehuset, kan jeg ikke se.

I dag skal den fremtidige regent være en moden personlighed med stor integritet og med udtalte evner indenfor kommunikation, innovativ markedføring samt nyde en vis folkelighed parret med et udtalt omsorgsgen for landets ve og vel.

Det er den ene ting.

Men først skal Margrethe og Henrik sendes på efterløn med et særlig royal tillæg for mange års tro tjeneste. Amalienborg fraflyttes og parret bliver genhuset i en 7-værelses lejlighed med ryger balkon i ambassadekvarteret på Østerbro eller andet steds efter eget valg. Den øvrige familie i den arbejdsdygtige alder indtræder på arbejdsmarkedet og får i den anledning tildelt en særlig royal overgangsydelse og vil blive genhuset efter behov.

Alle medlemmer vil få en særlig krisehjælp i form at den bedste lifecoaching i skiftet fra den royale til den civile stand.Til gengæld får de demokratiske frihedrettigheder, de hidtil er blevet nægtet.

Den nuværende stab reduceres fra 125 til 20 personer. (Her ligger en stor besparelse. Der vil naturligvis blive tale om rimelige aftrædelsesordninger eller genansættelse andetsteds - i hjemmeplejen eventuelt.)

Det siger sig selv, at denne reform er meget omfattende og rummer et væld af detaljer, som jeg af gode grunde ikke kan komme ind på nu, hvor jeg blot opridser de overordenede hovedtræk, men ud fra en økonomisk betragtning ville besparelsen som et minimum nå et højere to-cifferet million beløb.

Og det skal igen sammenholdes med, at:
Amalienborg ombygges til et nyt designmuseum og der vil blive udskrevet en større arkitektkonkurrence i den anledning.
Rytterstatuen flyttes til Rosenborg.
Fredenborg Slot bliver omdannet til et internationalt kursuscenter.
Gråsten ombygges til Landbrug-og Gartneri-skole
Marselisborg bliver overdraget til Århus kommune.
Chateau de Cayx ombygges til genoptræningsted for stressramte.
Emitagen til bagpacker-hotel og restaurant.
Schackenborg bliver nyt center for økologisk landbrug og gastronomi.
Sorgenfri bliver til byens bedste børnehjem.
Kongeskibet sælges til højestbydende...
I Rosenbrog, som vil blive den nye regents residens, vil en etage blive frigjort til permanent beboelse. (Se det er nemlig et rigtigt slot, og her holder livgarden med bjørneskindshuerne jo i forvejen til.)

Og nu til det egentlige:

Ud fra de ønskede kvalifikationer til jobbet forekommer det mig oplagt, at den nye regent bør rekrutteres fra kulturlivet eller blandt de øvrige offentligt kendte, som synes at rumme de fleste kandidater til jobbet.

I min personlig optik kan jeg eksempelvis ikke lade være med at tænke på Niels Hausgård som en helt oplagt kandidat, dersom han vil imødekomme ønsket og blive Kong Niels II af Danmark.

En anden og kvindelig kandidat kunne være Mette Frederiksen, Dronning Mette I
Underholdningsværdien ville måske ikke være helt så høj som hos Kong Niels II, men til gengæld ville omsorgsgenet være helt i top.

En anden skrap kandidat ville den politiske rådgiver Lotte Hansen udgøre med veludviklede proportionssans indenfor politik, etik og kommunikation. Dronning Lotte I ville hun i så fald skulle tituleres.

En fjerde kandidat kunne være Kong Per I.

Her tænker jeg naturligvis på Per Arnoldi, en mand med store kommunikative ener - visuelt som verbalt.

En femte kunne være Kong Steffen I, og her er musikalske og verbale fremherskende som hos Kong Niels II.
Kandidaten er selvklart Steffen Brandt.
Mange andre ville ligeledes kunne være oplagte med deres særlige menneskelige og kommunikative talenter, men jeg tror ikke, at der vil være flere end højst 30 med de særlige kvalifikationer.

Ole Henriksen bør dog komme med på et wild card.

I tilfælde af, at denne kandidat med sit folkekære vid og sin oprigtige positive empati overfor alle vinder, ville den markedsførings-mæssige værdi her blive fuldstændig uovertruffen. Som en anden ælling vil han blive ophøjet i et eventyr, der vil fryde en vis Hans Christian i sin grav.

Kong Ole I’s mandlige partner ville så skulle tituleres som dronning, og det vil ikke gå upåagtet hen i den store verden.

Danmark vil igen fremstå som et frisindet, åbent og tolerant samfund, og det vil i følge Richard Florida tiltrække den kreative klasse, som vil få lyst til at slå sig ned og arbejde her.

Det siger sig selv, at jobbeskrivelsen hos den nye regent på en række områder vil være væsentligt anderledes end nu.
Det personlige spillerum bliver stærkt udvidet, for netop at få de ønskede kvalifikationer i spil, dog uden at den nye regent får nogen direkte magtbeføjelser, men slipper til gengæld for det kedsommelige arbejde med at underskrive alle landtes nye love, for det kan folketinget formand gøre.

Regentens vigtigste opgaver vil være at medvirke dels til markedføringen udadtil, dels gennem repræsentation, og i kraft af sit arbejde som bestyrelsesmedlem hos Danmarks Turistforening, Wonderfull Copenhagen og i et særligt ny stiftet råd for national imagepleje, som er sammensat af repræsentantenter for Udenrigs og Kultur-ministeriet og erhvervslivets top, og ved indadtil at deltage i vigtige begivenheder hos overalt i samfundet i en mere aktiv rolle.

Endvidere vil den nye regent skulle implementere nye initiativer og traditioner for at øge kongehusets synlighed indadtil og udadtil.

Reglerne for den kongelige audiens ændres, idet audiensen bliver mere åben og 2-vejs kommunikerende, og hvor en hvilken som helst borger, forening eller virksomhed kan deltage.

Audiensen vil yderligere blive transmitteret direkte i en af landets førende tv-kanaler og skal foregå en gang hver 14 dag.

Yderligere får den nye regent muligheden for at forrette særlige henstillingsskrivelser og roseberetninger, som skal udbringes med et særligt kongeligt bud, hvis uniform og transportmiddel vil være visuelt markant i gadebilledet. (Her et oplagt bud på en åben konkurrence vedr. transportmidlets design.)

Henstillingsskrivelsen er regentens mulighed for at henstille en borger, en organisation/institution eller en virksomhed til at gøre det bedre. Med andre ord en konstruktiv kritik. Skrivelsen vil blive ledsaget af en tidsel.

Roseberetningen er en uopfordret ros fra den den nye regent.

Den vil naturligvis blive ledsaget af en rose.

Som det fremgår, er jobbeskrivelsen væsentligt udvidet i forhold til den tidligere beskrivelse, men det er også helt i pagt med tidens ånd, hvor arbejdskraften, uanset stilling, skal optimeres. Her vil sandsynligvis blive tale om en ugentlig arbejdstid på 40-45 timer.

En del af de nye opgaver indenlands vil være helt i pagt med ånden fra de klassiske eventyr, og herved kan kongedømmet genvinde sin fortidsglans og møde nutiden med traditionen.

Den nye regent vil kunne opretteholde sine demokratiske frihedsrettigheder, men skal dog afholde sig fra at favorisere noget enkelt parti i sin embedsperiode.

Embedsperioden vil være af 5 års varighed med en skattefri årsløn på 2 millioner om året.

Derefter vælges en ny regent.

Dette kan gøres på 2 måder.

Den ene er, at et særligt kompetent udvalg sammen et headhunterbureau, finder 6-8 kandidater. Hver kandidat præsenterer derefter sit kandidatur i en 40 minutters tv-udsendelse og efter, at alle kandidater har været vist på tv, afholdes en folkeafstemning hvor den nye regent vælges.

Den anden er lidt mere omfattende og i nogens øjne en smule mere vulgær version, for her vælges den nye regent i det ultimative tv-show "LængeLeve".

Enhver over 18 år med en rimelig fysisk og psykisk sundsattest kan opstille i denne konkurrence. For at komme i betragtning skal man dog yderligere består en prøve i samfundsfag på et lidt højere niveau. Når dette er gjort kan talent-konkurrencen for alvor gå igang. Jeg forestiller mig at denne kunne byde på en række obligatoriske discipliner så som :

Skriv din kroningstale og læs den op.

Reciter en tekst efter eget valg.

Lav dit nye kongelige monogram.

Gå catwalk og vis en værdig gangart (i kongeligt skrud naturligvis).

Dans en klassisk hofdans i original kostume med partner naturligvis.

Diriger et større korværk.

Audiensprøven.

Hver disciplin giver en muligt antal points, som seerne giver de enkelte deltagere efter hver udsendelse, og den kandidat, som får det størsteantal points, bliver den nye regent.

Hvis dette forslag vil se dagens lys indenfor en overskuelig årrække, er jeg helt sikker på, at det bliver et internationalt mediestunt, som vil markedsføre Danmark globalt i en hidtil uset grad.

Yderligere vil det sende chokbølger ned igennem Europa til de restende kongehuse, hvor diskussionen om deres berettigelse vil bluse op på ny med fornyet kraft.

Og de lande, som ikke længere har et kongehus, kan jo overveje, om de skal have et igen efter brugen af ovenstående koncept, som jeg i parentes lige må bemærke, er copyrightbeskyttet.

Event kalender

Su Mo Tu We Th Fr Sa
24
25
26
27
28
1
2
 
 
 
 
 
 
 
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 
 
 
 
10
11
12
13
14
15
16
 
 
 
 
 
 
 
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
31
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
 
 
 

Bliv en forfatter!

Bliv en forfatter!